O projekcie

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych 46 osób w wieku 18-35 lat należących do grupy NEET z terenu powiatu ostrołęckiego poprzez wdrożenie kompleksowego programu aktywizacji obejmującego doświadczenia zawodowe podczas staży zagranicznych na terenie Wielkiej Brytanii w okresie od 1.01.2016 do 31.12.2017 r.

Wyniku realizacji projektu zostaną wzmocnione kompetencje zawodowe uczestników projektu – głównie dzięki nabytym nowym umiejętnościom, aktualizacji umiejętności wcześniej nabytych w praktycznych działaniach w czasie stażu, zdobyciu doświadczenia zawodowego. Wzrosną także kompetencje kluczowe: językowe, przedsiębiorczości, a także kompetencje psychologiczne (wzrost wiary we własne siły, pewność siebie w obszarze zaw.). Dodatkowo dzięki mobilności ponadnarodowej uczestnicy jeszcze mocniej rozwiną swoje kompetencje zawodowe, gdyż przedsiębiorstwa przyjmujące na terenie Wielkiej Brytanii posiadają bardzo rozwinięte know-how w swych obszarach, dlatego uczestnicy zetkną się z zaawansowanymi procesami i technologiami.

 

Planowane efekty,:

  1. Liczba osób, które nabyły kompetencje zawodowe lub kluczowe po opuszczeniu programu – 46 osób (23 K i 23 M)
  2. Liczba osób, które podniosły w sobie motywację do zatrudnienia oraz rozwinęły kompetencje psychologiczne – 50 osób (25 K 25 M)
  3. Liczba osób z grupy zdefaworyzowanej, które nabyły kompetencje zawodowe lub kluczowe po opuszczeniu programu – 26 osób (13 K i 13 M)

 

Wartość projektu – 1 620 457,08 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 1 568 137,08 zł

 

Organizator: V-Systems Sp. z o.o. (ul. Raabego 7/8, 02-793 Warszawa)

Partner Projektu: Miasto Ostrołęka

Partner ponadnarodowy: JB Skills Training LTD

 

DOKUMENTY:

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie

Kontakt

V-Systems Sp. z o.o.

ul. Akacjowa 4/1
02-534 Warszawa

Telefon:

22 379 02 17

Strona www:
www.v-systems.pl

 

Miasto Ostrołęka

plac gen. Józefa Bema 1

07-410 Ostrołęka        

 

Telefon:

29 764 68 11