Akualności

Co się dzieje

Obecnie w ramach projektu odbywa się mentoring indywidualny z uczestnikami oraz kursy języka angielskiego. Została przeprowadzona diagnoza potrzeb, predyspozycji i zainteresowań osób. Na tej podstawie został przygotowany Indywidualny Plan Działania. Uczestnicy zgodnie z IPD otrzymają następujące wsparcie przed rozpoczęciem stażu:

  1. Przygotowanie psychologiczne - wsparcie grupowe polegające na:

- kształtowaniu odpowiednich umiejętności i postaw wobec pracy oraz pełnienia ról zawodowych;

- konstruowanie pozytywnego obrazu siebie w roli pracownika w oparciu o własne zasoby;

- stymulowanie motywacji do podejmowania aktywności zawodowej.

 

Zajęcia z języka angielskiego są prowadzane przez lektorów i osoby znające brytyjski rynek pracy oraz specyfikę relacji społecznych. Równolegle rozwijane są kompetencje

językowe i kulturowe w oparciu o dopasowaną do potrzeb uczestników metodykę i tematykę spotkań.

Harmonogram zajęć_2016.09

Szczegółowy harmonogram wsparcia

Harmonogram wsparcia_2017.10

Od 24.10.2017 do 24.12.2017 jest zaplanowany wyjazd uczestników 5 grupy na dwumiesięczny staż do Liverpoolu.

Kontakt

V-Systems Sp. z o.o.

ul. Akacjowa 4/1
02-534 Warszawa

Telefon:

22 379 02 17

Strona www:
www.v-systems.pl

 

Miasto Ostrołęka

plac gen. Józefa Bema 1

07-410 Ostrołęka        

 

Telefon:

29 764 68 11