Akualności

Indywidualny plan działania

Prowadzone przez doradcę zawodowego i mentora – Dla każdego uczestnika opracowywany jest IPD, uwzględniający indywidualne potrzeby i możliwości uczestnika. Zaplanowano dla każdego uczestnika 4 spotkania po 1 godzinie każde. W czasie spotkań:

a etap diagnostyczny
- diagnoza potrzeb, predyspozycji i zainteresowań zawodowych osób
- analiza motywacji do podejmowania aktywności zawodowej
- weryfikacja posiadanych kompetencji językowych


b etap strategiczny
- zestawienie potencjału uczestnika z zapotrzebowaniem rynku pracy
- ustalanie celów zbieżnych z możliwościami uczestnika i potrzebami rynku pracy
- ustalenie rodzaju wsparcia i harmonogramu działań

Kontakt

V-Systems Sp. z o.o.

ul. Akacjowa 4/1
02-534 Warszawa

Telefon:

22 379 02 17

Strona www:
www.v-systems.pl

 

Miasto Ostrołęka

plac gen. Józefa Bema 1

07-410 Ostrołęka        

 

Telefon:

29 764 68 11