Akualności

Indywidualny plan działania

Prowadzone przez doradcę zawodowego i mentora – Dla każdego uczestnika opracowywany jest IPD, uwzględniający indywidualne potrzeby i możliwości uczestnika. Zaplanowano dla każdego uczestnika 4 spotkania po 1 godzinie każde. W czasie spotkań:

a etap diagnostyczny
- diagnoza potrzeb, predyspozycji i zainteresowań zawodowych osób
- analiza motywacji do podejmowania aktywności zawodowej
- weryfikacja posiadanych kompetencji językowych


b etap strategiczny
- zestawienie potencjału uczestnika z zapotrzebowaniem rynku pracy
- ustalanie celów zbieżnych z możliwościami uczestnika i potrzebami rynku pracy
- ustalenie rodzaju wsparcia i harmonogramu działań

Rekrutacja

- Chcesz podnieść swoje kompetencje zawodowe?

- Jesteś w wieku 18- 35 lat?

- Marzysz o stażu w Wielkiej Brytanii?

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie Fabryki Szans w ramach Działania 4.2 PO WER. Uczestnikami mogą być osoby z powiatu ostrołęckiego w wieku 18-35 lat, które nie pracują i nie uczą się.

KRYTERIA REKRUTACYJNE:

  • obligatoryjne:

- osoby w wieku 18-35 lat

- osoby niepracujące (bezrobotni lub bierni zawodowo)

- osoby nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym

- osoby nieszkolące się

 

  • premiujące:

- osoby, które opuściły zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii

- osoby niepełnosprawne

- osoby, które przedwcześnie opuściły system edukacji

- osoby długotrwale bezrobotne

 

 

 W ramach projektu oferujemy:

uczestnictwo w 2-miesięcznych stażach w Wielkiej Brytanii (pokrywamy koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia, zapewniamy opiekunów na miejscu)

- przygotowanie do wyjazdu w postaci darmowych kursów językowych, kulturowych oraz zawodowych

- wsparcie doradcy zawodowego oraz mentora w Wielkiej Brytanii, jak również kompleksowa pomoc doradcza po ukończeniu stażu.

Uczestnictwo w projekcie to możliwość zdobycia cennego doświadczenia na rynku pracy. Po powrocie ze stażu pomożemy Ci znaleźć pracę na rynku lokalnym.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w Urzędzie Miasta Ostrołęka oraz w biurze V-Systems Sp. z o.o. oraz elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie -  pobierz

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Regulamin projektu - pobierz

Staże

Przewidziano 60-dniowe staże w Wielkiej Brytanii:

  • miejsce stażu u pracodawców zgodnie z IPD
  • noclegi i wyżywienie
  • transport lokalny
  • kontynuację edukacji językowej i kulturowej
  • kieszonkowe dla uczestników
  • opiekę mentora oraz wsparcie organizacyjne.

Nad realizacją programu za granicą będzie czuwał mentor ze strony Partnera (który będzie na miejscu z uczestnikami
podczas dwumiesięcznego stażu i będzie wspierał uczestników na co dzień) oraz mentor z Polski.

 

Kontakt

V-Systems Sp. z o.o.

ul. Akacjowa 4/1
02-534 Warszawa

Telefon:

22 379 02 17

Strona www:
www.v-systems.pl

 

Miasto Ostrołęka

plac gen. Józefa Bema 1

07-410 Ostrołęka        

 

Telefon:

29 764 68 11