Co otrzymasz

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU

Faza I: Przygotowanie IPD

Opracowanie Indywidualnych Planów Działania - dla każdego uczestnika i przy jego udziale, opracowywany jest IPD, uwzględniający indywidualne potrzeby i możliwości uczestnika, realizowany w projekcie w szczególności w trakcie pobytu za granicą i po powrocie uczestnika do kraju.

 

Faza II: Przygotowanie do mobilności:

Przygotowanie psychologiczne - wsparcie grupowe polegające na: kształtowaniu odpowiednich umiejętności i postaw wobec pracy oraz pełnienia ról zawodowych; konstruowanie pozytywnego obrazu siebie w roli pracownika w oparciu o własne zasoby; stymulowanie motywacji do podejmowania aktywności zawodowej.

Przygotowanie językowe i kulturowe - prowadzone przez lektorów i osoby znające brytyjski rynek pracy oraz specyfikę relacji społecznych. Równolegle rozwijane będą kompetencje językowe (64 godz.) i kulturowe (16 godz.) w oparciu o dopasowaną do potrzeb uczestników metodykę i tematykę spotkań.

Szkolenia zawodowe - Zgodnie z IPD część uczestników – jeśli będzie tego wymagała sytuacja – przejdą szkolenia i kursy zawodowe, które pozwolą im uzupełnić brakującą wiedzę i umiejętności, zaktualizować umiejętności w przypadku długotrwałej przerwy, nabyć umiejętności niezbędne u pracodawcy, który będzie przyjmował uczestnika za granicą.  Przewiduje się udział 26 osób w szkoleniach.

 

Faza III: Mobilność ponadnarodowa na terenie Wielkiej Brytanii - staż zawodowy

Staż u pracodawców w Wielkiej Brytanii - 60-dniowe staże w Wielkiej Brytanii, zapewnienie uczestnikom: miejsce stażu u pracodawców zgodnie z IPD, noclegi i wyżywienie zgodnie ze standardem określonym w dokumentacji konkursowej, transport lokalny, kontynuację edukacji językowej i kulturowej,  kieszonkowe dla uczestników, opiekę mentora oraz wsparcie organizacyjne.

 

Faza IV: Paszport do zatrudnienia

Strategia aktywizacji do zatrudnienia po ukończeniu stażu: podsumowanie stażu i stworzenie indywidualnego „Paszportu do zatrudnienia”, warsztaty rynku pracy, tworzenie własnych dokumentów aplikacyjnych i ścieżki aktywizacyjnej, współpraca z pośrednikiem pracy.

Spotkania z doradcą zawodowym i mentorem - podsumowanie stażu, analiza nabytych umiejętności i doświadczeń zawodowych, weryfikacja rozwiniętych kompetencji miękkich. Opracowanie indywidualnych dokumentów rekrutacyjnych, opracowanie strategii poszukiwania pracy, omówienie spotkań rekrutacyjnych i działań aktywizujących.

Warsztaty rynku pracy - szkolenie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Szkolenie grupowe 16 godzin.

Współpraca z pośrednikiem pracy - wyszukiwanie ofert pracy, bezpośrednie przygotowania

do rozmów rekrutacyjnych, przygotowywanie informacji o pracodawcy.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie -  pobierz

Kontakt

V-Systems Sp. z o.o.

ul. Akacjowa 4/1
02-534 Warszawa

Telefon:

22 379 02 17

Strona www:
www.v-systems.pl

 

Miasto Ostrołęka

plac gen. Józefa Bema 1

07-410 Ostrołęka        

 

Telefon:

29 764 68 11